Εκδήλωση - Διάλεξη

Greek epic and lyric: authorship, oral and written transmission, and critical editions

Διαδικτυακή Διάλεξη

Peter Αgócs
University College London

Greek epic and lyric:
authorship, oral and written transmission,
and critical editions


Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, 19.00
Αμφιθέατρο Γ΄ - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος ΑΕΦΦ 100 της
Λουκίας Αθανασάκη, αλλά είναι ανοιχτή σε όλους. Η διάλεξη θα γίνει
στην Αγγλική γλώσσα. Για τους φοιτητές του ΑΕΦΦ 100 θα αναρτηθεί
ελληνική μετάφραση στην πλατφόρμα elearn.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη είτε στο Αμφιθέατρο Γ΄ είτε
διαδικτυακά, αφού πρώτα εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://uoc-gr.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuGqpjkqH9LWd-5a6Bu0t20B1NTSromr