Εκδήλωση - Διάλεξη

From A to Z: How to build your corpus

Εργαστήριο Υπολογιστικής Γλωσσολογίας
και Γλωσσικής Τεχνολογίας


Διάλεξη

Chatrine Qwaider
(Chalmers University, TBA)

“From A to Z:
How to build your corpus”

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, 13:00-14:30

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης:
https://gu-se.zoom.us/j/3932216580

Η διάλεξη είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η.