Εκδήλωση - Διάλεξη

Film Festivals and the Institutional contexts of cinema

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος
ΚΠΑΦ100 Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου.

Διοργάνωση Παναγιώτα Μήνη

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών