Εκδήλωση - Διάλεξη

'Φιλίες' και 'έχθρες' των βυζαντινών ιστορικών συγγραφέων: η μαρτυρία των προοιμίων

Η ομιλία προσφέρεται στο πλαίσιο του μαθήματος

“Aυτοπροσωπογραφίες στη βυζαντινή λογοτεχνία”

Η διάλεξη είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η
και θα προσφερθεί διαδικτυακά μέσω Zoom:
https://zoom.us/j/99648769632