Εκδήλωση - Διάλεξη

ΕΠΕΙΔΗ ΟΤΑΝ ΣΕ ΚΟΙΤΩ - Η ΣΑΠΦΩ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του συνδέσμου:
https://video.ict.uoc.gr/live/...

Οδηγός συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)