Πρακτική άσκηση

Ενημέρωση - Οι Αιτήσεις για Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΞΕΚΙΝΟΥΝ στις 28.2.2023

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.