Εκδήλωση - Διάλεξη

'Δεν είχαν ύπνο κάποτε' (Αισχύλου, 'Ευμενίδες')

Διαδικτυακές συναντήσεις διδασκόντων του Τομέα Κλασικών Σπουδών

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη,
χρειάζεται εγγραφή στον σύνδεσμο αυτό.

Το πλήρες πρόγραμμα υπάρχει εδώ.