Ανακοίνωση

Αναθεώρηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Με απόφαση της Συγκλήτου (2/4/2020) αναθεωρείται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του εαρινού εξαμήνου 2019-2020:

Η Μ. Δευτέρα (13/4), η Μ. Τρίτη (14/4), και

η Τετάρτη (22/4), η Πέμπτη (23/4) και η Παρασκευή (24/4) της Διακαινησίμου εντάσσονται στον χρόνο πραγματοποίησης μαθημάτων.

Στις ως άνω ημέρες θα πραγματοποιηθούν μαθήματα εξ αποστάσεως σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.