Ανακοίνωση

Ανακοίνωση του Τμήματος Φιλολογίας για την τήρηση των κανόνων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020

Ενόψει της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020, το Τμήμα Φιλολογίας επισημαίνει στους εξεταζόμενους/ες φοιτητές/τριες ότι, βάσει του Κανονισμού εξ αποστάσεως διδασκαλίας και του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, απαγορεύεται η συνεργασία μεταξύ εξεταζομένων, η λήψη οποιασδήποτε εξωτερικής βοήθειας καθώς και η προσφυγή σε εξωτερικές πηγές κατά την εξέταση.

Η παραβίαση των Κανονισμών υπόκειται στις διατάξεις περί αντιγραφής στις εξετάσεις και τη διαδικασία κυρώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας (Παράρτημα 3 «Κατευθυντήριες Αρχές Δεοντολογίας του Τμήματος Φιλολογίας», κεφάλαιο 2 «Εξετάσεις – φοιτητικές εργασίες») οι οποίες ισχύουν, όπως είναι αυτονόητο, και στις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Οι διδάσκοντες του Τμήματος έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγχουν και να διασταυρώνουν τις απαντήσεις που δίδονται στις εξετάσεις, ώστε να διαπιστώνεται η ταυτοπροσωπία των εξεταζομένων και να πιστοποιείται ότι το γραπτό τους είναι προϊόν προσωπικής προσπάθειας μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από τους Κανονισμούς και τη Νομοθεσία.

Το Τμήμα Φιλολογίας θα κάνει χρήση όλων των νόμιμων μέσων για να προστατεύσει το κύρος των εξετάσεων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα.

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φιλολογίας:
http://www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-studies/kanonismoi