Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Τμήμα Φιλολογίας (NEA)

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προβούν σε σύνδεση με τους ιδρυματικούς τους κωδικούς στα παρακάτω συστήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης:

  • Σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης https://elearn.uoc.gr. Κατόπιν επιλέξτε και εγγραφείτε στα μαθήματα που παρακολουθείτε αυτό το εξάμηνο. Οι διδάσκοντες έχουν ήδη αρχίσει την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού.
  • Σύστημα office 365 μέσω των οδηγιών που επισυνάπτονται. Μέσω του συστήματος αυτού αποκτάτε πρόσβαση στο σύστημα τηλεδιάσκεψης Teams. Οι διδάσκοντες που το χρησιμοποιούν θα σας ενημερώσουν για εγγραφές στις τάξεις τους στο εν λόγω σύστημα.

Παράλληλα, θα πρέπει να παρακολουθείτε το ιδρυματικό σας email.

Ανακοινώνονται επίσης: