Πρακτική άσκηση

Αμειβόμενη Πρακτική: Οι Αιτήσεις ξεκινούν. Ενημερωτική συνάντηση, Τετάρτη 15/2/23, 13:00, αίθουσα 3

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.