Εκδήλωση - Διάλεξη

Αφηγήσεις αντιζήλων και βάσανα εραστών στην 'Ασινάρια' του Πλαύτου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (12.00-14.00)

Διάλεξη

Σταύρος Φραγκουλίδης
(ΑΠΘ)

Αφηγήσεις αντιζήλων και βάσανα εραστών
στην Ασινάρια του Πλαύτου


Παρασκευή 19/5/2023, 12:00-14:00

Το σεμινάριο είναι ανοικτό σε όλους και όλες,
αλλά απαιτείται προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://uoc-gr.zoom.us/meeting/register/tZUrd-ivqDMrGNah-SKiTAHoXCpfRtLqD0I6