Πρακτική άσκηση

α΄ ανάρτηση πρακτικού επιλογής φοιτητών /τριών για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2022-23

α΄ ανάρτηση πρακτικού επιλογής φοιτητών /τριών για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2022-23