Εργαστήρια - Ερευνητικές υποδομές

Εργαστήριο Θεάτρου, Κινηματογράφου & Μουσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ 713Β/01-03-2019

Περιγραφή - Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της μουσικής, με δική του συλλογή διαφανειών, δισκοθήκη, βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη. Ειδικότερα, στόχοι του Εργαστηρίου είναι η συγκέντρωση, συντήρηση και αξιοποίηση οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού σε σχέση με την ιστορία του νεοελληνικού και του παγκόσμιου θεάτρου, το μουσικό θέατρο, τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο και την ελληνική και παγκόσμια μουσική∙ η στέγαση ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων∙ και η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων αφιερωμένων στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Ιστότοπος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Μανώλης Σειραγάκης

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

  E-mail: seiragakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77310

  Γραφείο: 110 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

 • Παναγιώτης Δενδραμής

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Θέση: Πανεπιστημιακός Υπότροφος

  E-mail: philp0584@philology.uoc.gr

 • Ιωάννης Ματσαμάκης

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Επιβλέπων/-ουσα: Μανόλης Σειραγάκης

  Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Ο Σαίξπηρ ως όχημα για την πρωτοπορία: Ρηξικέλευθες παραστάσεις έργων και διασκευών του στην Ελλάδα, 1927-2017.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής

  E-mail: philp0769@philology.uoc.gr

 • Μαρία Νικολάου

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Επιβλέπων/-ουσα: Παναγιώτα Μήνη

  Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Ο κινηματογράφος στην Αθήνα κατά την δεκαετία του 1910.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής

  E-mail: philp0825@philology.uoc.gr

 • Δημήτρης Νινίκας

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Επιβλέπων/-ουσα: Παναγιώτα Μήνη

  Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Θρησκεία και Μυστικισμός στο Νέο Ελληνικό και Σύγχρονο Κινηματογράφο.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής

  E-mail: philp0826@philology.uoc.gr

 • Απόστολος Πούλιος

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Επιβλέπων/-ουσα: Μανόλης Σειραγάκης

  Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Το ελαφρό μουσικό θέατρο κατά τη δεκαετία 1941-1950.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής

  E-mail: philp0827@philology.uoc.gr

Πολυμεσικό υλικό