Έρευνα 1985-2010

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 1985-2010

2010-2013

Γλωσσική Διδασκαλία και λοιπές Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Γεωργία Κατσιμαλή

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης / Ιδιωτών / Εταιρειών (Κ.Α. 3085)

2010-2012

Αρχείο Αλεξάνδρου Αργυρίου. Καταλογογράφηση-Επεξεργασία-Ψηφιοποίηση.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτρης Πολυχρονάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3048)

2010-2011

Ερευνητική επίσκεψη στο Ινστιτούτο Ζακ Νταλκρόζ και έρευνα στο αρχείο C.A.R.M.E.N., La Monnaie, Βρυξέλλες

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Aύρα Ξεπαπαδάκου

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3098)

2008-2009

Ανταίος (ενισχυτικό Πρόγραμμα της ΑΝΕΜΗΣ). Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

2007-2008

Εργογραφία-βιβλιογραφία Γαλάτειας Καζαντζάκη

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αγγέλα Καστρινάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 2575)

2005-2008

Αγγελίες ελληνικών εντύπων. Αυτοτελείς και στον τύπο (19ος αιώνας)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης

Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ. Πυθαγόρας ΙΙ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ) (Κ.Α. 2098)

2005-2007

Παρουσιολόγιο ποίησης 1801-1850

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης

Φορέας χρηματοδότησης: Ι.Μ.Σ. – Ι.Τ.Ε.

Παρουσιολόγιο Νεοελληνικής Ποίησης (1801-1850)

2005-2007

ΑΝΕΜΗ. Ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον νεότερο ελληνισμό Πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ανέμη

2003-2007

Πρωτοπορίες και Νεοελληνικό Θέατρο

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντώνης Γλυτζουρής

Ερευνητική ομάδα: Παναγιώτα Μήνη

Φορέας χρηματοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών–Ι.Τ.Ε

2003-2005

Τεχνολογία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» του Τμήματος Φιλολογίας (Κ.Α. 1735)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μιχάλης Πασχάλης

Ερευνητική ομάδα: Έλενα Αναγνωστοπούλου, Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, Μαρίνα Δετοράκη, Ιωάννα Κάππα

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (25%). Προϋπολογισμός: 58.429,33 €.