Έρευνα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 2021-σήμερα

2021-2027

Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic

Επιστημονικός Συνεργάτης: Στρατής Παπαϊωάννου

Φορέας: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

2021-2026

Realizing Leibniz’s Dream: Child Languages as a Mirror of the Mind (Project Acronym: LeibnizDream)

Επιστημονικά Υπεύθυνοι: Artemis Alexiadou (Humboldt-Universität zu Berlin), Uli Sauerland (Leibniz Centre for General Linguistics (ZAS), Berlin) & Maria-Teresa Guasti (University of Milan-Bicocca)

Ερευνήτρια: Παρασκευή (Βίνα) Τσακάλη

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)