Έρευνα 2016-2020

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 2016-2020

2020-2021

Σώμα, τέχνη και λογοτεχνία στο ρωμαϊκό μυθιστόρημα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 103). Χρηματοδότης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Κ.Α. 10552)

2020-2021

Το Σατιρικό Τραγούδι στο Ελληνικό Θέατρο του 20ού αιώνα: Όψεις Πολιτικής και Κοινωνικής Κριτικής – Ζητήματα Ταυτοτήτων – Υφολογία"

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Σειραγάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 103). Χρηματοδότης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Κ.Α. 10550)

2020-2021

Διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα: Η περίπτωση της Κρήτης

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παναγιώτα Μήνη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 103). Χρηματοδότης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Κ.Α. 10555)

2020-2021

Ψηφιοποίηση και εφαρμογές προβολής του αρχείου του Γιώργου Αμαργιανάκη (παραδοσιακή μουσική της Κρήτης)

Επιστημονικά υπεύθυνος: Εμμανουήλ Σειραγάκης

Κ.Α. 10466

2020-2021

Η λογοτεχνία της εργατικής τάξης από τον μεσοπόλεμο στα χρόνια της κρίσης

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναστασία Νάτσινα

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 103). Χρηματοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (K.A. 10579)

Έργο ΚΑ10579

2020

Διεξαγωγή γ' κύκλου σεμιναρίων διδασκαλίας ρυθμού και κρουστών από μουσικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου

Επιστημονικά υπεύθυνος: Εμμανουήλ Σειραγάκης

Εισηγητής: Γιάννης Παπατζανής κ.ά.

Κ.Α. 10698

2019-2022

Γνωσιακοί μηχανισμοί επεξεργασίας νοήματος. Νοητικά συστήματα που συνεργάζονται με το γλωσσικό επεξεργαστή

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αλέξης Καλοκαιρινός

Φορέας χρηματοδότησης: Εθνικοί Πόροι, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Ενίσχυση Υποψήφιων Διδακτόρων (Κ.Α. 10459)

2019-2022

Μοντελοποιώντας τη γλωσσογένεση. Βιολογικά εργαλεία στη μελέτη της γενετικής και γεωγραφικής σταθερότητας των μορφοσυντακτικών παραμέτρων

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Αναγνωστοπούλου

Φορέας χρηματοδότησης: Εθνικοί Πόροι, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ (Κ.Α. 10506)

2019-2022

On the Hierarchy of Case and Adpositions in Synchrony and Diachrony

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Αναγνωστοπούλου

Φορέας χρηματοδότησης: Εθνικοί Πόροι, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Ενίσχυση Υποψήφιων Διδακτόρων (Κ.Α. 10457)

2019-2021

Using tools from Evolutionary Biology to reveal relationships among languages

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Αναγνωστοπούλου

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μεγάλου Μεγέθους, τύπου Γ’ (Κ.Α. 10213)