Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

27 Φεβρουαρίου 2002


"Αγέλαστος πέτρα" του Φίλιππου Κουτσαφτή


27/02/2002

19 Φεβρουαρίου 2002


A Christian Fake from the Late Fourth Century


19/02/2002

09 - 10 Νοεμβρίου 2001


The Reception of antiquity in the Byzantine and Modern Greek Novel


09 - 10/11/2001

23 Οκτωβρίου 2001


Caesar, Pompey and the Prologue to the De Rerum Natura


23/10/2001

16 Οκτωβρίου 2001


Graecia Minor" Cyclopes, Greeks and the Fate of the Greek Language in Asia Minor, 1000 BC-2000 AD


16/10/2001

01 - 04 Ιουλίου 2001


'Epiphanies'. A conference and a workshop on the methods and study of ancient religions


01 - 04/07/2001

14 - 15 Μαΐου 2001


Space in Ancient Novel


14 - 15/05/2001

Μαρία Γάτσου


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μαρίας Γάτσου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

21/01/2022 · 12:15

Ιστότοπος

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Έχετε κάνει τις εργασίες σας; Ο Κόλλουθος, το κοινό του και τα προαπαιτούμενα


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη, Ζαχαρούλα Πετράκη
01/04/2022 · 11.00-13.00

Ιστότοπος

Judith Mossman

Coventry University


Imagery and Metaphor in Plutarch


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών

Αμφιθέατρο Β'

11/05/2022 · 16.15