Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορα Καλλιόπης Διαλυνά

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Καλλιόπη Διαλυνά

Γυναικείοι και ανδρικοί χοροί
στο Αισχύλειο Δράμα

Επιβλέπουσα:
Λουκία Αθανασάκη

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://diavlos.grnet.gr/epres...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)