Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της Αγνής-Βασιλείας Μπαγκέρη

ΠΜΣ "Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία"

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Αγνή-Βασιλεία Μπαγκέρη

Ο ευαίσθητος ψίθυρος της Ελένης Σ. Λάμαρη:
η γυναικεία ποίηση στις αρχές του 20ου αιώνα


Επιβλέπων: Δημήτρης Πολυχρονάκης

1 / 3 / 2024, 09:45

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διαδικασίας είναι:
https://uoc-gr.zoom.us/j/82143681231

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)