Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας της Ερωφίλης Ψαλτάκη

ΠΜΣ "Γλωσσολογία"

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Ερωφίλη Ψαλτάκη

Η έκφραση της δείξης στη κρητική διάλεκτο:
τα επιρρήματα 'επά' και 'εκειά'


Επιβλέπουσα: Παρασκευή Τσακάλη

17 / 4 / 2024, 11:30

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διαδικασίας είναι:

https://uoc-gr.zoom.us/j/87124692742


Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)