Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της Ευαγγελίας Χασουράκη

ΠΜΣ "Γλωσσολογία"

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Ευαγγελία Χασουράκη

Το αντιληπτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο
σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
κατά την εκμάθηση μιας Γ2 γλώσσας


Επιβλέπουσα: Παρασκευή Τσακάλη

10 / 4 / 2024, 09:45

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διαδικασίας είναι:
https://uoc-gr.zoom.us/j/85937621388

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)