Σανουδάκη Ειρήνη Παν/μιο του Bangor, Ουαλία (14-20/05/2012)