Ειδικά Ενδιαφέροντα:
Πλούταρχος και Βιογραφία, Ελληνική και Ρωμαϊκή ιστοριογραφία, Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή ηθική (Πλάτων, Αριστοτέλης, Πλούταρχος, Λουκρήτιος, Σενέκας), Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία (Οβίδιος).

Σπουδές:
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή (1964-1969)
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, King's College (1972-1978)

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
"Some Related Ethical Concepts in Rlutarch"

'Αλλες Πληροφορίες:

Εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Πλουτάρχου στην Ελλάδα και Πρόεδρος της ΔΕΠ.