Προπτυχιακές Σπουδές

Σύμβουλοι Σπουδών 2019-2020

Σύμβουλοι Σπουδών ανά Κατεύθυνση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Δείτε τους εδώ)

Σύμβουλοι σπουδών των πρωτοετών φοιτητών θα ορισθούν, για τον καθένα προσωπικά, αμέσως μετά την οριστικοποίηση των εγγεγραμμένων στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.