Προπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Φιλολογίας

Περιγράμματα Μαθημάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΕΦ)

(Α) Ασκήσεις (κωδικοί αριθμοί 015-090)

(Β) Παραδόσεις (κωδικοί αριθμοί 100-299)

ΕΠΟΣ (ενότητα 01)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΕΦΦ 101 Όμηρος, Ιλιάδα
ΑΕΦΦ 102 Όμηρος, Οδύσσεια
ΑΕΦΦ 103 Ησίοδος, Θεογονία
ΑΕΦΦ 104 Ησίοδος, Έργα και Ημέραι
ΑΕΦΦ 105 Ομηρικοί ύμνοι
ΑΕΦΦ 108 Επύλλιο

ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ενότητα 02)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΕΦΦ 118 Πίνδαρος
ΑΕΦΦ 119 Βακχυλίδης
ΑΕΦΦ 120 Χορική και μελική ποίηση
ΑΕΦΦ 121 Ελεγεία και ίαμβος
ΑΕΦΦ 127 Ελληνιστικό Επίγραμμα

ΔΡΑΜΑ (ενότητα 03)

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (Ενότητα 04)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ-ΡΗΤΟΡΙΚΗ (Ενότητα 05)

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΦ)

(Α) Ασκήσεις (κωδικοί αριθμοί 010-090)

(Β) Παραδόσεις (κωδικοί αριθμοί 100-299)

ΕΠΟΣ (ενότητα 01)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΛΑΦΦ 101 Λουκρήτιος
ΛΑΦΦ 102 Βιργίλιος, Αινειάδα

ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (Ενότητα 02)

ΔΡΑΜΑ (Ενότητα 03)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΛΑΦΦ 145 Πλαύτος, Rudens
ΛΑΦΦ 150 Τερέντιος, Adelphoe
ΛΑΦΦ 152 Τερέντιος, Eunuchus

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (Ενότητα 04)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΛΑΦΦ 171 Καίσαρ, De bello civili
ΛΑΦΦ 181 Τάκιτος, Annales
ΛΑΦΦ 190 Η Βιογραφία στη Ρώμη (ανθολόγιο)

ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (ενότητα 05)

Σχόλια σχετικό με κάποιο μάθημα

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΥΦΦ 100 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
ΒΥΦΦ 101 Εισαγωγή στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία του Βυζαντίου
ΒΥΦΦ 102 Βυζαντινή λογοτεχνία: Κείμενα, βιβλιακός πολιτισμός, μεθοδολογία της έρευνας
ΒΥΦΦ 109 Το λογοτεχνικό είδος της διήγησης στο Βυζάντιο
ΒΥΦΦ 115 Βυζαντινή ποίηση από τις απαρχές έως τον 10ο αι
ΒΥΦΦ 124 Υμνογραφία του κανόνα
ΒΥΦΦ 128 Οι ύμνοι του Τριωδίου
ΒΥΦΦ 131 Επισκόπηση αγιολογίας από τον 4ο στον 10ο αι.
ΒΥΦΦ 146 Βυζαντινή Λαϊκή Μυθοπλασία
ΒΥΦΦ 171 Ιστοριογραφία της εποχής των Παλαιολόγων
ΒΥΦΦ 177 Οι ιστορικοί Άννα Κομνηνή, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Νικήτας Χωνιάτης
ΒΥΦΦ 197 Αδύναμοι αυτοκράτορες: επιλογή κειμένων από τον 4ο στον 10ο αι.
ΒΥΦΦ 198 Βυζαντινή Γραμματεία (11ος-15ος αι.) Ιστοριογραφία και Χρονογραφία
ΒΥΦΦ 206 Το βυζαντινό ερωτικό μυθιστόρημα
ΒΥΦΦ 207 Η Βυζαντινή ποίηση τον 11ο και 12ο αι.
ΒΥΦΦ 208 Περιγραφές (Εκφράσεις) στη Βυζαντινή λογοτεχνία
ΒΥΦΦ 209 Η σάτιρα στο Βυζάντιο
ΒΥΦΦ 210 Η ποίηση του Μανουήλ Φιλή
ΒΥΦΦ 216 Κείμενα στις παρυφές των λογοτεχνικών ειδών (11ος-14ος αι.)
ΒΥΦΦ 245 Το ποιητικό έργο του Θεοδώρου Προδρόμου
ΒΥΦΦ 250 Το βυζαντινό επίγραμμα
ΒΥΦΦ 255 Εγχειρίδια στρατηγικής θεωρίας
ΒΥΦΦ 262 Η λογοτεχνική παραγωγή της εποχής των Μακεδόνων (9ος-11ος αι.)
ΒΥΦΦ 269 Βυζαντινά κείμενα Ιατρικής και Διαιτολογίας
ΒΥΦΦ 270 Βυζαντινά Ονειροκριτικά
ΒΥΦΦ 275 Η βυζαντινή κοινωνία μέσα από τη λογοτεχνία της
ΒΥΦΦ 278 Φαντασιακό και Βυζαντινή Λογοτεχνία
ΒΥΦΦ 279 Γυναικείες μορφές στη Βυζαντινή λογοτεχνία

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Η νεοελληνική γραμματεία από τις απαρχές της έως το 1770

Η λογοτεχνία από το 1700 έως το 1900

Η λογοτεχνία από το 1900 έως σήμερα

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Γλωσσολογίας

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΛΩΦ 100 Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία
ΓΛΩΦ 102 Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
ΓΛΩΦ 109 Τυπολογία γλωσσών
ΓΛΩΦ 111 Γενετική Γραμματική-Σύνταξη ΙΙ
ΓΛΩΦ 120 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία-Διδακτική
ΓΛΩΦ 126 Διγλωσσία, πολυγλωσσία και γλωσσική εξασθένιση
ΓΛΩΦ 127 Γλωσσική κατάκτηση και μαθησιακές δυσκολίες
ΓΛΩΦ 136 Second language acquisition
ΓΛΩΦ 137 Γλωσσική Κατάκτηση - Ανάπτυξη Γλώσσας
ΓΛΩΦ 140 Κατάκτηση της Σύνταξης
ΓΛΩΦ 143 Experimental methods in language acquisition research
ΓΛΩΦ 145 Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία
ΓΛΩΦ 147 Εισαγωγή στη Φωνολογία
ΓΛΩΦ 148 Φωνολογική ανάπτυξη
ΓΛΩΦ 153 Φωνολογία της Νέας Ελληνικής
ΓΛΩΦ 154 Γλωσσική επαφή, μεταβολή και ποικιλίες
ΓΛΩΦ 165 Εισαγωγή στη Σύνταξη
ΓΛΩΦ 167 Σύνταξη της Νέας Ελληνικής
ΓΛΩΦ 175 Γραμματική: Επίπεδα ανάλυσης της Νέας Ελληνικής
ΓΛΩΦ 180 Εισαγωγή στη Σημασιολογία και στη Φιλοσοφία της Γλώσσας
ΓΛΩΦ 181 Εισαγωγή στη Λογική και στην Τυπική Σημασιολογία
ΓΛΩΦ 202 Γλωσσική εξέλιξη
ΓΛΩΦ 203 Εισαγωγή στην Πραγματολογία
ΓΛΩΦ 211 Εισαγωγή στη θεωρία της Mινιμαλιστικής γραμματικής
ΓΛΩΦ 237 Από το Νοητικό Λεξικό στη συντακτική πραγμάτωση
ΓΛΩΦ 238 Διεπαφή Σύνταξης- Σημασιολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιστορία του Θεάτρου

Νεοελληνικό Θέατρο

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (ΚΠΑΦ)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΠΑΦ 100 Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου
ΚΠΑΦ 101 Ιστορία του κινηματογράφου Ι
ΚΠΑΦ 102 Ιστορία του κινηματογράφου ΙΙ
ΚΠΑΦ 103 Ιστορία του κινηματογράφου ΙΙΙ
ΚΠΑΦ 105 Ιστορία αμερικάνικου κινηματογράφου
ΚΠΑΦ 106 Ιστορία γαλλικού κινηματογράφου
ΚΠΑΦ 107 Ιστορία ιταλικού κινηματογράφου
ΚΠΑΦ 108 Ιστορία γερμανικού κινηματογράφου
ΚΠΑΦ 109 Ρώσικος κινηματογράφος
ΚΠΑΦ 110 Κινηματογράφος Ανατολικής Ευρώπης
ΚΠΑΦ 117 Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ιστορική ανασκόπηση.
ΚΠΑΦ 118 Το Ολοκαύτωμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο
ΚΠΑΦ 130 Ο δημιουργός στον κινηματογράφο
ΚΠΑΦ 141 Ευρωπαϊκά κινηματογραφικά κινήματα Ι
ΚΠΑΦ 142 Ευρωπαϊκά κινηματογραφικά κινήματα ΙΙ
ΚΠΑΦ 144 Γερμανικός εξπρεσιονισμός
ΚΠΑΦ 146 Ιταλικός νεορεαλισμός
ΚΠΑΦ 147 Γαλλικό νέο κύμα
ΚΠΑΦ 161 Κινηματογραφική Κωμωδία
ΚΠΑΦ 201 Θεωρία του κινηματογράφου
ΚΠΑΦ 270 Βασικές αρχές της κινηματογραφικής τεχνικής

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (ΚΕΛΦ)

Παγκόσμια Μουσική

Νεοελληνική Μουσική