Πρόσωπα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Στέλιος Παναγιωτάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  E-mail: panayotakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77284

  Γραφείο: 105 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Δημήτρης Πολυχρονάκης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  E-mail: polychronakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77271

  Γραφείο: 013 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ