Πρόσωπα

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

 • Εύα Γεμενετζή

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Υπότροφος, ΕΔΒΜ 103, 1/2/2020-30/4/21. Επιβλέπων: Στέλιος Παναγιωτάκης

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "Σώμα, τέχνη και λογοτεχνία στο ρωμαϊκό μυθιστόρημα"

 • Ελευθέριος Δεσποτάκης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, 10ος 2018 - 9ος 2019. Επιβλέπουσα: Μαρίνα Δετοράκη

  Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία, ελληνική παλαιογραφία, Ιστορία της βενετροκρατούμενης Κρήτης, λατινική παλαιογραφία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "Η αντι-εβραϊκή λογοτεχνία στην Κρήτη κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο (15ος αι.)" - Κρήτη, Βενετοκρατία, Εβραίοι, κωδικογράφοι, χειρόγραφα

 • Γαβριήλ Ευαγγέλου

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Υπότροφος, ΙΚΥ, 1/1/2020-31/12/2022. Επιβλέπουσα: Μ. Ταμιωλάκη

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "The Art of Reconciliation in the Age of Cicero"

  E-mail: evangelou.gabriel@ucy.ac.cy

  Τηλέφωνο: 28310-77270

  Γραφείο: 010

 • Αλέξανδρος Ευκλείδης

  Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, 2011

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "Βιογραφία Θεόφραστου Σακελλαρίδη"

 • Άγγελος Λέγγερης

  Θέση: Υπότροφος, ΕΛΚΕ ΚΑ 3493, 2ος 2012-2ος 2014. Επιβλέπουσα: Ιωάννα Κάππα

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "The Consonants of the  (western) Cretan Dialect: A Phonetic and Phonological Analysis"

 • Νίκος Λίτινας

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: litinasn@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77380

  Γραφείο: 108 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αθανάσιος Παπαδημητρίου

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Υπότροφος, ΕΔΒΜ 103, 1/2/2020-30/4/21. Επιβλέπων: Στέλιος Παναγιωτάκης

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "Σώμα, τέχνη και λογοτεχνία στο ρωμαϊκό μυθιστόρημα"

 • Φίλιππος Παππάς

  Θέση: Υπότροφος, ΙΚΥ, 12ος 2019-3ος 2020. Επιβλέπων: Αλέξης Πολίτης

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "Από τον Φέξη στο Βίπερ. Στοιχεία για μια ιστορία των εκδοτικών οίκων τον 20ο αιώνα"

 • Βασιλική Πέτσα

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Θέση: Υπότροφος, ΕΔΒΜ, 10/2/20-9/6/21. Επιβλέπουσα: Αναστασία Νάτσινα

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "Η λογοτεχνία της εργατικής τάξης από το μεσοπόλεμο στα χρόνια της κρίσης"

 • Νικόλαος Τσαγκαράκης

  Θέση: Υπότροφος, ΕΔΒΜ, 27/1/20-26/5/21. Επιβλέπουσα: Παναγιώτα Μήνη

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "Διεθνείς Κινηματογραφικές Παραγωγές στην Ελλάδα: Η Περίπτωση της Κρήτης"

  E-mail: nikostsag@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77293

  Γραφείο: 025

 • Στέλιος Χρονόπουλος

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, 4ος 2020-3ος 2022, άμισθος. Επιβλέπων: Κώστας Αποστολάκης

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "Δίφιλος, Testimonia και Αποσπάσματα 1-59. Υπομνηματισμένη Έκδοση και Μοντέλο Ψηφιακής έκδοσης" Αρχαία ελληνική φιλολογία, Κωμωδία

  E-mail: schronopoulos@gmail.com