Μεταπτυχιακά 2020-2021

Προσφερόμενα μαθήματα 2020-2021

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Χειμερινό Εξάμηνο

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Χειμερινό Εξάμηνο

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Χειμερινό Εξάμηνο

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ