Ανακοινώσεις

Περισσότερα Νέα

Ζαχαρούλα Πετράκη


Τέχνη, μίμηση και μέθεξη στην πλατωνική σκέψη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

26/03/2021 · 12:00-13:30

Ολυμπία Πιτσικουλάκη


Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ολυμπίας Πιτσικουλάκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
09/04/2021 · 14:00

Ιστότοπος

Prof. David Konstan


Between the World and the Void: A Stoic Category of Unfilled Space


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

25/03/2021 · 18:00

Μαρία Παπαδοπούλου

Πανεπιστήμιο Σαβοΐας


Σημασιολογική επισημείωση στους 'Βίους Φιλοσόφων' του Διογένη Λαέρτιου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη
22/03/2021 · 18:00

Ιστότοπος

Νίκος Λίτινας


'Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα' (Γιώργος Μητσάκης, Γιώργος Ζαμπέτας)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23/04/2021 · 12:00-13:30

Ελένη Παπαδογιαννάκη


Το κοινόν αγαθόν στην πολιτική θεωρία του Αριστοτέλη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

12/03/2021 · 12:00-13:30

Δημήτρης Περοδασκαλάκης


'Δεν είχαν ύπνο κάποτε' (Αισχύλου, 'Ευμενίδες')


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

16/04/2021 · 12:00-13:30

Στρατής Παπαϊωάννου


Τιμητική Διάκριση


2019-2027, επιστημονικός συνεργάτης στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic

Ερευνητικό πρόγραμμα Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic

Έλενα Αναγνωστοπούλου


Μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ΄Ερευνας


Appointment as Panel Member of the European Research Council starting grants SH4 for the years 2017 and 2019

Panel member of ERC starting grants SH4 (2017) Panel member of ERC starting grants SH4 (2019)

Professor Jeffrey Henderson

Boston University - Department of Classical Studies


Comic Muses


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Ζαχαρούλα Πετράκη

Διαδικτυακά

25/02/2021 · 19:30

Ιστότοπος